biancaspits.nl

NL leert door: gratis ontwikkeladvies

Voor wie is het gratis ontwikkeladvies?

Het werk verandert. Het wordt digitaler, meer op afstand en er zijn zelfs banen die verdwijnen, zeker nu. Herkenbaar? Dan is het gratis loopbaanadvies van NL leert door interessant voor jou.

 

Je krijgt als werkende, ZZPer of werkzoekende de mogelijkheid om gratis ontwikkeladvies aan te vragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Het ontwikkeladvies begint met een arbeidsmarktscan. Zo krijg je inzicht in jouw kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en (bij)scholingsmogelijk-heden die aansluiten op jouw ervaring en wensen. 

 

 

Voor meer informatie of aanmelden: 0654384865 /info@biancaspits.nl

 

BIANCA SPITS
coaching & training
www.biancaspits.nl
T 06 543 848 65
Facebook Facebook

Hoe maak je gebruik van het ontwikkeladvies?

 De Stappen

  • Meld je telefonisch of per e-mail aan  
  • Bevestig de registratie per e-mail bij het ontwikkeladviesportaal
  • Maak een afspraak.
  • Ik vraag de subsidie aan en regel de administratie.           
  • Het resultaat? een arbeidsmarkscan, inzicht in je competenties, drijfveren kwaliteiten en waarden en een ontwikkelplan op maat!

Hoe werkt het precies? 

                                                     

Tijdens een aantal gesprekken, komen jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften en zorgen aan de orde. (De gesprekken vinden in onderling overleg fysiek of via beeldbellen plaats)

Alles wat wordt besproken is uiteraard vertrouwelijk en blijft tussen ons. In het ontwikkeladvies staan jouw groei en toekomstplannen centraal. Het laat zien waar jouw kansen liggen, waar jij je nog kunt ontwikkelen en hoe je jouw werk leuk kunt houden.

 

Let op!

Het subsidieplafond voor 2020 is helaas bereikt. Het is snel gegaan, binnen 1 maand zijn er in heel Nederland 22.000 adviezen vergeven. Het goede nieuws is dat er vanaf 2021 opnieuw budget vrij zal komen voor nieuwe gratis ontwikkeladviezen en mogelijk zelfs al eerder.

 

 

Wil jij ook gebruik maken van deze mooie tweede kans op concreet ontwikkeladvies om zo helder zicht te krijgen op jouw potentieel en mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Meld je alvast aan, zodat ik je op de hoogte kan houden zodra de nieuwesubsidieaanvraag procedure weer gaat starten. Zo kan ik de subsidie voor het volgende tijdvak voor je zeker stellen! 

 

 ontwikkeladviezen actueel